Χωρίς τίτλο

Χωρίς τίτλο

Ηώ Αγγελή

Χωρίς τίτλο

2017

μικτή τεχνική σε χαρτί

29 x 21 εκ.