Άτιτλο (γελοιογραφία δημοσιευμένη στην εφημερίδα «Καθημερινή», 18.10.22)

Άτιτλο (γελοιογραφία δημοσιευμένη στην εφημερίδα «Καθημερινή», 18.10.22)

Δημήτρης Χαντζόπουλος

Άτιτλο (γελοιογραφία δημοσιευμένη στην εφημερίδα «Καθημερινή», 18.10.22)

2022

giclee εκτύπωση σε μουσειακό χαρτί, 2/6

28,5 x 44,5 εκ.