Άτιτλο (γελοιογραφία στην εφημερίδα «Καθημερινή», 4.1.2023)

Άτιτλο (γελοιογραφία στην εφημερίδα «Καθημερινή», 4.1.2023)

Δημήτρης Χαντζόπουλος

Άτιτλο (γελοιογραφία στην εφημερίδα «Καθημερινή», 4.1.2023)

2023

giclee εκτύπωση σε μουσειακό χαρτί, 2/6

28,5 x 44,5 εκ.