Άτιτλο (γελοιογραφία δημοσιευμένη στην εφημερίδα Καθημερινή, 6.10.21)

Άτιτλο (γελοιογραφία δημοσιευμένη στην εφημερίδα Καθημερινή, 6.10.21)

Δημήτρης Χαντζόπουλος

Άτιτλο (γελοιογραφία δημοσιευμένη στην εφημερίδα Καθημερινή, 6.10.21)

2021

giclee εκτύπωση σε μουσειακό χαρτί, 2/6

28,5 x 44,5 εκ.