Άτιτλο, γελοιογραφία δημοσιευμένη στην εφημερίδα Καθημερινή, 18.11.22)

Άτιτλο, γελοιογραφία δημοσιευμένη στην εφημερίδα Καθημερινή, 18.11.22)

Δημήτρης Χαντζόπουλος

Άτιτλο, γελοιογραφία δημοσιευμένη στην εφημερίδα Καθημερινή, 18.11.22)

2022

giclee εκτύπωση σε μουσειακό χαρτί, 2/6