Άτιτλο (γελοιογραφία δημοσιευμένη στην εφημερίδα «Καθημερινή», 24.5.18)

Άτιτλο (γελοιογραφία δημοσιευμένη στην εφημερίδα «Καθημερινή», 24.5.18)

Δημήτρης Χαντζόπουλος

Άτιτλο (γελοιογραφία δημοσιευμένη στην εφημερίδα «Καθημερινή», 24.5.18)

2018

giclee εκτύπωση σε μουσειακό χαρτί, 2/6

28,5 x 44,5 εκ.