Βάρκα με τη σκιά της

Βάρκα με τη σκιά της

Κώστας Παπανικολάου

Βάρκα με τη σκιά της

2003

αβγοτέμπερα σε κόντρα πλακέ θαλάσσης

151,8 x 177,5 εκ.