Χρόνης Μπότσογλου. Προσωπική Νέκυια (1993-2000): Ένα εικαστικό δοκίμιο για τη Μνήμη

Χρόνης Μπότσογλου. Προσωπική Νέκυια (1993-2000): Ένα εικαστικό δοκίμιο για τη Μνήμη