Χωρίς τίτλο

Ηώ Αγγελή

Χωρίς τίτλο

2017

Χωρίς τίτλο

Αλέξης Ακριθάκης

Χωρίς τίτλο

1985

Χωρίς τίτλο

Αλέξης Ακριθάκης

Χωρίς τίτλο

1970

Χωρίς τίτλο

Μίνως Αργυράκης

Χωρίς τίτλο

1950/1955

Χωρίς τίτλο

Καλλιόπη Ασαργιωτάκη

Χωρίς τίτλο

2013

Μαρία Πολυδούρη

Καλλιόπη Ασαργιωτάκη

Μαρία Πολυδούρη

2005

Μαρία Πολυδούρη

Καλλιόπη Ασαργιωτάκη

Μαρία Πολυδούρη

2005

Ερωτικό V

Καλλιόπη Ασαργιωτάκη

Ερωτικό V

2001

Ερωτικό VΙ

Καλλιόπη Ασαργιωτάκη

Ερωτικό VΙ

2001

Ερωτικό ΙΙΙ

Καλλιόπη Ασαργιωτάκη

Ερωτικό ΙΙΙ

2001

Ερωτικό VII

Καλλιόπη Ασαργιωτάκη

Ερωτικό VII

1999

Ερωτικό ΙV

Καλλιόπη Ασαργιωτάκη

Ερωτικό ΙV

1997

Ερωτικό Ι

Καλλιόπη Ασαργιωτάκη

Ερωτικό Ι

1995

Ερωτικό ΙΙ

Καλλιόπη Ασαργιωτάκη

Ερωτικό ΙΙ

1995

Ερωτικό

Καλλιόπη Ασαργιωτάκη

Ερωτικό

1994

Χωρίς τίτλο

Γιώργος Αυγέρος

Χωρίς τίτλο

2011

Antonio López García, «Aτότσα», 1964

Μαριλίτσα Βλαχάκη

Antonio López García, «Aτότσα», 1964

2018

Χωρίς τίτλο

Μαριλίτσα Βλαχάκη

Χωρίς τίτλο

1997

Χωρίς τίτλο

Μαριλίτσα Βλαχάκη

Χωρίς τίτλο

1986-1987

Χωρίς τίτλο

Μαριλίτσα Βλαχάκη

Χωρίς τίτλο

1986-1987

Χωρίς τίτλο

Μαριλίτσα Βλαχάκη

Χωρίς τίτλο

1986-1987

Χωρίς τίτλο

Μαριλίτσα Βλαχάκη

Χωρίς τίτλο

1986-1987

Χωρίς τίτλο

Μαριλίτσα Βλαχάκη

Χωρίς τίτλο

1986-1987

Μακέτα για το έργο «Μπαλκόνι στα Εξάρχεια»

Μαριλίτσα Βλαχάκη

Μακέτα για το έργο «Μπαλκόνι στα Εξάρχεια»

1985-1986