Πρόγραμμα Φιλοξενίας Ακαδημαϊκής και Επιμελητικής Έρευνας Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης

Το Πανεπιστήμιο Ιστορίας της Τέχνης, The Courtauld Institute of Art στο Λονδίνου, και η Συλλογή Σωτήρη Φέλιου συνεργάζονται παρουσιάζοντας το «Πρόγραμμα Φιλοξενίας Ακαδημαϊκής και Επιμελητικής Έρευνας Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης», ένα πλήρως χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Φιλοξενίας διάρκειας έξι εβδομάδων. Η σύμπραξη αυτή έχει ως στόχο τη δημιουργία καναλιών υποστήριξης για νέους επιμελητές και θεωρητικούς τέχνης από το The Courtauld, με ακαδημαϊκό υπόβαθρο στην επιμέλεια και ιστορία της τέχνης, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ακαδημαϊκής έρευνας γύρω από την σύγχρονη ελληνική τέχνη και τη σύνδεση της με τη διεθνή εικαστική σκηνή. Το Πρόγραμμα Φιλοξενίας λαμβάνει χώρα δύο φορές το χρόνο και συντίθεται από δύο διαφορετικές κατευθύνσεις: το Ερευνητικό Πρόγραμμα Ιστορίας της Τέχνης (Μάρτιος/Απρίλιος) με προοπτική εκπόνησης ενός κειμένου και το Ερευνητικό Πρόγραμμα Επιμέλειας (Σεπτέμβριος/Οκτώβριος) με προοπτική επιμέλειας μια έκθεσης ή άλλου επιμελητικού έργου (project).