Φιγούρα

Κώστας Ανανίδας

Φιγούρα

2003

Σπουδή γυμνού

Μανώλης Αναστασάκος

Σπουδή γυμνού

2013

Χωρίς τίτλο

Καλλιόπη Ασαργιωτάκη

Χωρίς τίτλο

2013

Ερωτικό V

Καλλιόπη Ασαργιωτάκη

Ερωτικό V

2001

Ερωτικό VΙ

Καλλιόπη Ασαργιωτάκη

Ερωτικό VΙ

2001

Ερωτικό ΙΙΙ

Καλλιόπη Ασαργιωτάκη

Ερωτικό ΙΙΙ

2001

Ερωτικό VII

Καλλιόπη Ασαργιωτάκη

Ερωτικό VII

1999

Ερωτικό ΙV

Καλλιόπη Ασαργιωτάκη

Ερωτικό ΙV

1997

Ερωτικό Ι

Καλλιόπη Ασαργιωτάκη

Ερωτικό Ι

1995

Ερωτικό ΙΙ

Καλλιόπη Ασαργιωτάκη

Ερωτικό ΙΙ

1995

Ερωτικό

Καλλιόπη Ασαργιωτάκη

Ερωτικό

1994

Χωρίς τίτλο

Μαριλίτσα Βλαχάκη

Χωρίς τίτλο

2019

Antonio López García, «Aτότσα», 1964

Μαριλίτσα Βλαχάκη

Antonio López García, «Aτότσα», 1964

2018

Χωρίς τίτλο

Μαριλίτσα Βλαχάκη

Χωρίς τίτλο

2005

Χωρίς τίτλο

Μαριλίτσα Βλαχάκη

Χωρίς τίτλο

2003

Μπαλκόνι στα Εξάρχεια

Μαριλίτσα Βλαχάκη

Μπαλκόνι στα Εξάρχεια

1987

Χωρίς τίτλο

Μαριλίτσα Βλαχάκη

Χωρίς τίτλο

1986-1987

Χωρίς τίτλο

Μαριλίτσα Βλαχάκη

Χωρίς τίτλο

1986-1987

Χωρίς τίτλο

Μαριλίτσα Βλαχάκη

Χωρίς τίτλο

1986-1987

Χωρίς τίτλο

Μαριλίτσα Βλαχάκη

Χωρίς τίτλο

1986-1987

Χωρίς τίτλο

Μαριλίτσα Βλαχάκη

Χωρίς τίτλο

1986-1987

Μακέτα για το έργο «Μπαλκόνι στα Εξάρχεια»

Μαριλίτσα Βλαχάκη

Μακέτα για το έργο «Μπαλκόνι στα Εξάρχεια»

1985-1986

Προσχέδιο για το έργο «Χωρίς τίτλο», 1985-1986

Μαριλίτσα Βλαχάκη

Προσχέδιο για το έργο «Χωρίς τίτλο», 1985-1986

1985-1986

Χωρίς τίτλο

Μαριλίτσα Βλαχάκη

Χωρίς τίτλο

1985-1986