Ezra Pound

Thanassis Makris, Ezra Pound, [2018]

Thanassis Makris

Ezra Pound

So is it art that influences politics, or politics that influence art? Examples such as Ezra Pound prove that art and politics are two entirely separate universes that do not meet.

T.M.

Study