Maria Polydouri

Maria Polydouri

Kalliopi Asargiotaki

Maria Polydouri

2005

Indian ink, watercolour and pastel on handmade paper

85 x 59 cm