Φορτηγά πλοία στο λιμάνι της Καβάλας

Φορτηγά πλοία στο λιμάνι της Καβάλας

Κωνσταντίνος Κερεστετζής

Φορτηγά πλοία στο λιμάνι της Καβάλας

1992

ακουαρέλα σε χαρτί

18 x 26,8 εκ.