Το ποταμάκι με τους γυρίνους

Το ποταμάκι με τους γυρίνους

Βασίλης Βλασταράς

Το ποταμάκι με τους γυρίνους

1999

λάδι σε ξύλο

57,5 x 30 εκ.