Αν ο D. Hockney είχε πάει στην Ύδρα

Κώστας Παπανικολάου, Αν ο D. Hockney είχε πάει στην Ύδρα, [2017]

Κώστας Παπανικολάου

Αν ο D. Hockney είχε πάει στην Ύδρα

Είναι φανερή η συγγένεια της επεξεργασίας του θέματος «νερό» ανάμεσα στον D.H. και σε μένα, ως προς την ανάλυση και εντέλει την κωδικοποίηση και την αναγωγή με καθαρά μέσα το χρώμα, τη σύνθεση και τον ρυθμό.

Κ.Π., 2017

Βάρκα με τη σκιά της