Χωρίς τίτλο

Χωρίς τίτλο

Βάλλυ Νομίδου

Χωρίς τίτλο

2003

πλαστικοποιημένη χαρτοκατασκευή με ακρυλικό συνδετικό υλικό σε ξύλο

120 x 60 x 35 εκ.