Φυλάτω την θύρα αυτήν με πίστη

Φυλάτω την θύρα αυτήν με πίστη

Τάσος Μαντζαβίνος

Φυλάτω την θύρα αυτήν με πίστη

2017

λάδι σε ξύλο

43 x 20,5 εκ.