Κόσμος

Κόσμος

Μιχάλης Καλλιμόπουλος

Κόσμος

2016

επιζωγραφισμένη τρισδιάστατη εκτύπωση σε σκληρό πλαστικό

6,5 x 2 x 2 εκ. το καθένα