Λες να είμαι έτσι πεθαμένος, με δίπλα μου τα κτερίσματα;

Λες να είμαι έτσι πεθαμένος, με δίπλα μου τα κτερίσματα;

Τάσος Μαντζαβίνος

Λες να είμαι έτσι πεθαμένος, με δίπλα μου τα κτερίσματα;

2010

κατασκευή με παλιά κορνίζα, θαλασσόξυλα και μάσκα επιζωγραφισμένη με λάδι

28 x 28 x 8,5 εκ.