Παρείσακτο βλέμμα

Παρείσακτο βλέμμα

Γιώργος Ρόρρης

Παρείσακτο βλέμμα

2012

λάδι σε μουσαμά

62 x 47,5 εκ.