Σύνθεση – Το τραπέζι στο εργαστήριο

Σύνθεση – Το τραπέζι στο εργαστήριο

Νίκος Κυριακόπουλος

Σύνθεση – Το τραπέζι στο εργαστήριο

2011

λάδι σε μουσαμά

65 x 50,5 εκ.