Στροβιλιζόμενος Δερβίσης

Στροβιλιζόμενος Δερβίσης

Πόπη Τσουκάτου

Στροβιλιζόμενος Δερβίσης

2010

ψηφιακή εκτύπωση, 1/6

90 x 60 εκ.