Τα γράμματα

Τα γράμματα

Χρόνης Μπότσογλου

Τα γράμματα

1997

μικτή τεχνική σε παλιά κάσα τυπογραφείου

36,5 x 84,5 x 5 εκ.