Το Ιερό Εσωτερικό του Στρατιώτη της Παπικής Φρουράς

Το Ιερό Εσωτερικό του Στρατιώτη της Παπικής Φρουράς

Εμμανουήλ Μπιτσάκης

Το Ιερό Εσωτερικό του Στρατιώτη της Παπικής Φρουράς

2009-2010

τέμπερα σε χαρτόνι

30,7 x 25 εκ.