Το ξέπλυμα από το αλάτι

Το ξέπλυμα από το αλάτι

Τάσος Μαντζαβίνος

Το ξέπλυμα από το αλάτι

2016

ακουαρέλα σε χαρτί

55,8 x 38,2 εκ.