Αγροτικές εργασίες

Αγροτικές εργασίες

Κώστας Παπανικολάου

Αγροτικές εργασίες

2006

αβγοτέμπερα σε κόντρα πλακέ θαλάσσης

80 x 120 εκ.