Υστέρνια της Τήνου

Υστέρνια της Τήνου

Κώστας Παπανικολάου

Υστέρνια της Τήνου

2007

αβγοτέμπερα σε κόντρα πλακέ θαλάσσης

35 x 26 εκ.