Από τη σειρά «Portraits of Unknown People»

Από τη σειρά «Portraits of Unknown People»

Βάλλυ Νομίδου

Από τη σειρά «Portraits of Unknown People»

2002

πλαστικοποιημένη χαρτοκατασκευή με ακρυλικό συνδετικό υλικό

184 x 20 x 18 εκ.