Υπό το κοσμικό φως

Υπό το κοσμικό φως

Βάλλυ Νομίδου

Υπό το κοσμικό φως

2000

πλαστικοποιημένη χαρτοκατασκευή με ακρυλικό συνδετικό υλικό σε ξύλινη βάση

120 x 60 x 35 εκ.