Μπαλκόνι με δύο γυναίκες

Μπαλκόνι με δύο γυναίκες

Κώστας Παπανικολάου

Μπαλκόνι με δύο γυναίκες

2003

αβγοτέμπερα σε κόντρα πλακέ θαλάσσης

60 x 120 εκ.