Κόκκινο καφενείο

Κόκκινο καφενείο

Κώστας Παπανικολάου

Κόκκινο καφενείο

2001-2003

αβγοτέμπερα σε κόντρα πλακέ θαλάσσης

60,3 x 125 εκ.