Βαρκάρης που έρχεται και φεύγει της ακτής

Βαρκάρης που έρχεται και φεύγει της ακτής

Τάσος Μαντζαβίνος

Βαρκάρης που έρχεται και φεύγει της ακτής

2009

λάδι σε μουσαμά

50 x 60 εκ.