Προσχέδιο για το γλυπτό «The Story of the Eye»

Προσχέδιο για το γλυπτό «The Story of the Eye»

Κώστας Λαλές

Προσχέδιο για το γλυπτό «The Story of the Eye»

2018

μολύβι σε χαρτί

34 x 23 εκ.